48/SGDĐT-GDTH Kết quả kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các trường tiểu học năm học 2018-2019

Tên file: TIEU_HOC_BAO_CAO_TTr_DAU_NAM_10-2018_CHINH_THUC.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 08:43:37
Sửa ngày: 2018-12-05 08:43:37
Ngày ký: 22/10/2018
Ngày hiệu lực: 22/10/2018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 301.78 KB
Tải về

Kết quả kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các trường tiểu học năm học 2018-2019