Công văn: 1254/SGDĐT-KHTC. V/v bổ sung, điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn thực hiện các…

Tên file: 1254_SGDdT_Bo_sung__dieu_chinh_mot_so_noi_dung_cua_CV_877.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 08:53:40
Sửa ngày: 2018-12-05 08:53:40
Ngày ký: 02/10/2018
Ngày hiệu lực: 02/10/2018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 681.30 KB
Tải về

V/v bổ sung, điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2018-2019 theo Công văn 877/SGDĐT-KHTC