Công văn 182/CV-BHXH. Hướng dẫn thực hiện các khoản thu

Tên file: CV-877-HD-thuc-hien-cac-khoan-thu-trong-CSGD-cong-lap-nam-hoc-2018-2019.signed.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 15:36:15
Sửa ngày: 2018-12-05 15:36:15
Ngày ký: 24/7/2018
Ngày hiệu lực: 24/7/018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 332.15 KB
Tải về

Công văn 182/CV-BHXH. Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018-2019