Công văn: 845/QĐ-SGDĐT. Về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp Lần thứ XXI năm 2019

Tên file: dIeU_Le_HKPd_TiNH_2019__hoan_chinh___1__signed_signed.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 08:48:48
Sửa ngày: 2018-12-05 08:48:48
Ngày ký: 19/10/2018
Ngày hiệu lực: 19/10/2018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 434.56 KB
Tải về

Về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp Lần thứ XXI năm 2019