Kế hoạch 19/KH-PLĐTBXH. Vận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn

Tên file: 19-KH-tang-qua-dau-nam-hoc-cho-tre-em-co-HCKK-nam-hoc-2018-2019.signed.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 15:17:48
Sửa ngày: 2018-12-05 15:17:48
Ngày ký: 31/7/2018
Ngày hiệu lực: 31/7/2018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 470.34 KB
Tải về

Vận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn và hưởng ứng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.