Kế hoạch số: 85/KH-SGDĐT

Tên file: Kehoach_UDCNTT_2019_signed.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 08:25:14
Sửa ngày: 2018-12-05 08:25:14
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 282.28 KB
Tải về

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan  Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019