Kết luận số: 215/KL-SGDĐT

Tên file: K__t_lu__n_PCTN_signed.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 08:29:49
Sửa ngày: 2018-12-05 08:29:49
Ngày ký: 22/11/2018
Ngày hiệu lực: 22/11/2018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 329.94 KB
Tải về

Kết luận thanh tra hành chính việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục; phân công lao động tại các trường THPT Hồng Ngự 2, Cao Lãnh 2 và Trường Xuân