09Th11/19
IMG_20191109_142108

Trao giải sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và sáng tạo kỹ thuật

Sau gần một năm phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhận được 34 sản phẩm của các tác

09Th11/19
IMG_20191109_142646

Xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh Trường Tiểu học Mỹ An 1

Trường tiểu học Mỹ An 1xây dựng văn hóa đọc cho các em học sinh, với việc mở tủ sách ngay