IMG_20180925_153449

Năm học 2018 – 2019 Trường tiểu học Mỹ An 1 thành lập 5 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng; Tổ 1 gồm 5 thành viên: 4 giáo viên dạy, 1 nhân viên thư viện. Tổ 2 gồm 5 thành viên: 4 giáo viên dạy lớp và 1 giáo viên dạy Mỹ Thuật. Tổ 3 gồm 5 thành viên: 3 giáo viên dạy lớp và 2 giáo viên dạy Thể dục. Tổ 4 gồm 5 thành viên: 3 giáo viên dạy lớp và 1 giáo viên dạy Anh văn, 1 giáo viên dạy Tin học. Tổ 5 gồm 5 thành viên: 3 giáo viên dạy lớp và 1 giáo viên dạy Âm nhạc, 1 giáo viên Tổng phụ trách đội. Các tổ thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và thực hiện theo đúng Công văn số 1067/SGDĐT- GDTH, ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn kể từ năm học 2016 – 2017. Ngoài ra, trường còn tổ chức hội giảng, thao giảng mỗi tháng một lần cho tất cả các tổ chuyên môn, để nâng cao trình độ tay nghề.

Tổ văn phòng có 04 thành viên gồm: Kế toán – Văn thư, Y tế học đường –  Bảo vệ – Tạp vụ. Tổ văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm hỗ trợ, phục vụ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường, giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí, sử dụng tài chính, tài sản  và hạch toán kinh phí, lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định.

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các tổ trưởng tham gia đầy đủ chuyên đề do Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, Phòng Giáo dục và đào tạo Tháp Mười tổ chức và đã triển khai lại cho tất cả giáo viên trong đơn vị. Hàng năm, nhà trường có kế hoạch tổ chức định kỳ các hoạt động chuyên môn như tổ chức hội giảng, dự giờ học tập và rút kinh nghiệm. Để giáo viên áp dụng có hiệu quả  những phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực và đánh giá học sinh trong  giảng dạy, trường đã thực hiện các chuyên đề về chuyên môn như: Bồi dưỡng học sinh năng khiếu, Các  kỹ thuật dạy học tích cực, Phương pháp Bàn tay nặn bột, đánh giá học sinh theo văn bản hợp nhất 03, Công tác bồi dưỡng học sinh còn hạn chế, Chuyên đề dạy chính tả cho học sinh lớp 2,3.