Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
755/QĐ-UBND7/11/2013Ủy ban nhân dân huyện Quyết định nâng lương trước thời hạn Tải về
493/QD-SGDDT6/6/2017UBND TINH DONG THAPTiêu chí thi đua Tải về
Hướng dẫn sử dụng danh mục để quản lý sách trong thư viện Tải về
Kế hoạch hoạt động tổ 4 tháng 09 Tải về
Kê hoạch hoạt động tổ 1 tháng 11 lần 2 Tải về
Kế hoạch hoạt động tổ 1 tháng 11 Tải về
Kế hoạch tổ 1 tháng 10 lần 2 Tải về
Kế hoạch tổ 1 tháng 10 Tải về
Kế hoạch tổ 1 lần 2 tháng 09 Tải về
Kế hoạch tổ 1 tháng 09 Tải về
56/PGDĐT-NVPhòng giáo dụcCông văn: 56/PGDĐT-NV. Tặng sách thư viện Tải về
533/PGDĐT-NVPhòng giáo dụcCông văn: 533/PGDĐT-NV. Thực hiện “Tuần lễ sinh hoạt học đường" .... Tải về
85/KH-SGDĐTSở giáo dục Kế hoạch số: 85/KH-SGDĐT Tải về
1670/SGDĐT-KTKĐCLGDSở giáo dục Văn bản số 1670/SGDĐT-KTKĐCLGD Tải về
Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 Tải về
Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Tải về
Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc Hội Tải về
Luật số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam về Luật Giáo dục Tải về
Văn bản họp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 Tải về
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Tải về
Văn bản demo Tải về
19/KH-PLĐTBXH31/7/2018Phòng TBXH huyệnKế hoạch 19/KH-PLĐTBXH. Vận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn Tải về
829/QĐ-UBND31/10/2018UBNDQuyết định: 829/QĐ-UBND. Quyết định về việc thành lập.... Tải về
182/CV-BHXH24/7/018Sở giào dụcCông văn 182/CV-BHXH. Hướng dẫn thực hiện các khoản thu Tải về
350/SGDDT-BHXH-STC-SYT24/2/2017SO GIAO DK VA DAO TAO - BAO HIEM XA HOI BONG THAPSO' TAI CHiNH - SO Y TEHướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe Tải về
695/CĐ-PCTT`23/11/2018 UBND Công văn: 695/CĐ-PCTT Tải về
20 /2018/TT-BGDDT22/8/2018Bộ giáo dục và đào tạoChuẩn nghề nghiệp Tải về
1536/SGDĐT-GDTH22/11/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápVăn bản số: 1536/SGDĐT-GDTH Tải về
48/SGDĐT-GDTH22/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp48/SGDĐT-GDTH Kết quả kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các trường tiểu học năm học 2018-2019 Tải về
1311/VPUBND-NC21/11/2018Công văn: 1311/VPUBND-NC. Về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường theo.. Tải về
Thầy Châu Hoàng MinhVăn bản báo cáo giải quyết nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc thu tiền học sinh [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiChỉ tiêu nhu cầu giáo viên năm học 2018-2019 Tải về
06/2018/NĐ-CP20/02/2018Phòng GD & ĐT Tháp MườiNghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về
559/PGDĐT-HC.TC20/8/2018Phòng giáo dụcCông văn 559/PGDĐT-HC.TC. Tổ chức khai giảng Tải về
845/QĐ-SGDĐT19/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn: 845/QĐ-SGDĐT. Về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp Lần thứ XXI năm 2019 Tải về
148/SGDĐT-GDTrH-TXCN17/2/2017UBND TỈNH ĐỒNG THÁPCuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Tải về
681/UBND-TH16/11/2018 Ủy ban nhân dânCông văn: 681/UBND-TH. V/v thực hiện báo cáo thống kê công tác đào tạo..... Tải về
192/HD-PGDĐT15/8/2018Phòng giáo dụcHướng dẫn: 192/HD-PGDĐT. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học .... Tải về
678/TB-UBND15/11/2018UBND Tháp MườiThông báo: 678/TB-UBND. Về việc dự Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Tải về
544/PGDĐT- HCTC14/8/2018Phòng giào dụcCông văn 544/PGDĐT- HCTC. Giao quản lý điểm lẻ Tải về
182/CV-BHXH10/8/2018BHXHCông văn 182/CV-BHXH. Hướng dẫn thu BHYT Tải về
1464/SGDĐT-CNTTTBTV09/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn số: 1464/SGDĐT-CNTTTBTV Tải về
1457/SGDĐT-CNTTTBTV07/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn số: 1457/SGDĐT-CNTTTBTV Tải về
1254/SGDĐT-KHTC02/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn: 1254/SGDĐT-KHTC. V/v bổ sung, điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn thực hiện các... Tải về
75/KH-SGDĐT 23/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápKế hoạch số: 75/KH-SGDĐT Tải về
215/KL-SGDĐT 22/11/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápKết luận số: 215/KL-SGDĐT Tải về
1364/SGDĐT-GDTH 22/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn: 1364/SGDĐT-GDTH. Về việc tham gia Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học năm 2018 Tải về
1316/VPUBND-NC 21/11/2018Văn Phòng UBND HuyệnCông văn: 1316/VPUBND-NC Tải về