Báo cáo 40/BC-SGDĐT. Về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tên file: BAO-CAO-DE-XUAT-DANH-MUC-SGK-LOP-123-CUA-UBND-TINH.pdf
Đăng ngày: 2022-06-09 08:57:26
Sửa ngày: 2022-06-09 08:57:26
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 876.58 KB
Tải về