truong

Trường Tiểu học Mỹ An 1 được thành lập từ năm 1990 trên cơ sở được tách ra từ trường cấp 1-2 thị trấn Mỹ An và mang tên trường tiểu học Mỹ An 1 cho đến nay.

Năm 1990 khi tách ra, trường có 3 điểm với 08 phòng học, trong đó:

Điểm chính: Nằm nhờ trên đất của khu Văn Hóa huyện Tháp Mười có 03 phòng học lợp ngói vách ván (điểm này duy trì đến năm 2005 sau đó dời đến cơ sở mới vào năm 2006).

Điểm 1: có 02 phòng học lá, được nhân dân địa phương làm tạm, sau đó năm 1988 nhân dân đóng góp xây dựng 3 phòng học cấp 4.

Điểm 2: có 03 phòng học cấp 4.

Năm 2005 trường được đầu tư xây dựng 03 phòng học kiên cố tại điểm 1 (Kinh Tư cũ – khóm 4).

Năm 2005 trường được đầu tư xây mới 10 phòng học tại điểm chính (5 trệt, 5 lầu).

Năm 2009 trường được đầu tư xây mới 4 phòng làm việc và 2 phòng chức năng, cải tạo hệ thống sân chơi, làm hàng rào, nhà để xe tại điểm chính.

Nhiệm vụ trọng tâm của trường là làm sao từng bước khắc phục những khó khăn để phấn đấu đưa trường tiểu học Mỹ An 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường Tiểu học Mỹ An 1 được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2011. Tổng diện tích đất khuôn viên trường ở điểm chính là 6.574,2m2, điểm 1 là 1.969,7m2, điểm 2 là 403,2m2. Năm học 2017 – 2018, trường có 20 lớp với tổng số học sinh là 486 em.