Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Khi bão Tải về
Phòng GD Tháp MườiMẫu báo cáo cuối học ky 1 Tải về
Phòng GD Tháp MườiMẫu hồ sơ chuyển đi đến Tải về
Phòng GDBáo cáo số liệu Tải về
Công khai thông 61 Tải về
Phòng GD Tháp MườiBáo cáo giữa học kỳ 1 Tải về
Trường TH Mỹ An 1Mẫu bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tải về
Tổng hợp nhà vệ sinh Tải về
THÔNG BÁO THUYÊN CHUYỂN NĂM 2023 Tải về
KẾ HOẠCH DẠY HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2022-2023 Tải về
KẾ HOẠCH V/v thực hiện giáo dục STEM trường Tiểu học Mỹ An 1 kể từ năm học 2022-2023 Tải về
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành, còn hạn chế nội dung kiến thức kĩ năng và học sinh có nguy cơ bỏ học năm học 2022 - 2023 Tải về
KẾ HOẠCH Tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng từ năm học 2023 - 2024 Tải về
KẾ HOẠCH Giới thiệu và sử dụng sách bổ trợ (sách tham khảo) lớp 3 năm học 2022-2023 Tải về
KẾ HOẠCH Phối hợp cung ứng sách giáo khoa lớp 1,2 3, tổ chức dạy học đảm bảo nội dung, chương trình các khối lớp Năm học 2022-2023 Tải về
THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường Năm học 2022-2023 Tải về
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT kể từ năm học 2022 – 2023 Tải về
Kế hoạch 2 buổi/ ngày, bán trú Tải về
Biên bản xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" Tải về
Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Giáo dục Tải về
Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 Tải về
KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 Tải về
KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 Tải về
Công văn 166/PGDĐT-NV. Báo cáo về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1, năm học 2021-2022 Tải về
Công văn 202/BC-PGDĐT. Báo cáo Về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023 Tải về
Công văn 244/PGDĐT-NV. Về việc thực hiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong năm học 2022 - 2023 Tải về
Công văn 156/PGDĐT-NV. Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong năm học 2022 - 2023 Tải về
Công văn 60/PGDĐT-NV V/v rà soát, đề nghị điều chỉnh danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 trong năm học 2021 - 2022 Tải về
Hướng dẫn 12/HD-SGDĐT. Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 Tải về
Quyết định 163 về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
BM-Demo02/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiBiểu mẫu demo Tải về