Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Khi bão Tải về
Phòng GD Tháp MườiMẫu báo cáo cuối học ky 1 Tải về
Phòng GD Tháp MườiMẫu hồ sơ chuyển đi đến Tải về
Phòng GDBáo cáo số liệu Tải về
Công khai thông 61 Tải về
Phòng GD Tháp MườiBáo cáo giữa học kỳ 1 Tải về
Trường TH Mỹ An 1Mẫu bồi dưỡng học sinh năng khiếu Tải về
Tổng hợp nhà vệ sinh Tải về
Biên bản xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" Tải về
Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Giáo dục Tải về
Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 Tải về
KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 Tải về
KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 Tải về
Công văn 166/PGDĐT-NV. Báo cáo về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1, năm học 2021-2022 Tải về
Công văn 202/BC-PGDĐT. Báo cáo Về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3, năm học 2022-2023 Tải về
Công văn 244/PGDĐT-NV. Về việc thực hiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong năm học 2022 - 2023 Tải về
Công văn 156/PGDĐT-NV. Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong năm học 2022 - 2023 Tải về
Công văn 60/PGDĐT-NV V/v rà soát, đề nghị điều chỉnh danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 trong năm học 2021 - 2022 Tải về
Hướng dẫn 12/HD-SGDĐT. Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 Tải về
Quyết định 163 về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
BM-Demo02/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiBiểu mẫu demo Tải về