Văn bản số: 1536/SGDĐT-GDTH

Tên file: BC_UBND_TINH_VNEN__CNGD_11-_2018.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 08:27:39
Sửa ngày: 2018-12-05 08:27:39
Ngày ký: 22/11/2018
Ngày hiệu lực: 22/11/2018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 0
Tải về

Về việc tổng kết, đánh giá thí điểm mô hình trường học mới VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục