Công văn số: 1464/SGDĐT-CNTTTBTV

Tên file: Cv_1464_trien_khai_Du_an_mua_sam_TB_NTM_2018.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 08:36:59
Sửa ngày: 2018-12-05 08:36:59
Ngày ký: 09/11/2018
Ngày hiệu lực: 09/11/2018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 794.94 KB
Tải về

Về việc thông báo công khai triển khai dự án mua sắm thiết bị trường thuộc xã nông thôn mới 2018