Công văn 544/PGDĐT- HCTC. Giao quản lý điểm lẻ

Tên file: 544-VB-giao-quyen-QL-Diem-le-nam-2018.signed.pdf
Đăng ngày: 2018-12-05 15:25:32
Sửa ngày: 2018-12-05 15:25:32
Ngày ký: 14/8/2018
Ngày hiệu lực: 14/8/2018
Người đăng: thmyan1
Kích thước: 471.05 KB
Tải về

Về việc giao quản lý điểm lẻ các trường trong huyện năm 2018