Trường TH Mỹ An Phấn khởi hưởng ứng cuộc vận động treo Bản đồ Việt Nam trong trường học.

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” được triển khai rộng khắp trên toàn quốc và ngoài nước nhằm thông qua việc sử dụng bản đồ Việt Nam (VN) tại các không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân VN để hình thành, củng cố ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc. Vì thế, nhà trường đã thực hiện công việc trên ở các phòng Chuyên môn và tất cả các phòng học của học sinh trong trường.

ban do VN

Phòng chuyên môn của trường.

ban do 2

Phòng học của các lớp.

Cuộc phát động treo bản đồ VN ở nơi học tập rất có ý nghĩa với học sinh trên cả nước, sẽ giúp mọi người luôn khắc ghi rằng bản thân là người VN, phải luôn giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Khi nhìn thấy bản đồ VN mỗi ngày giúp  các em có thêm nhiều kiến thức về địa lý, lịch sử và cả niềm tự hào về đất nước của mình”, bồi dưỡng, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, ý thức trách nhiệm của mỗi người về bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước ta trong thời đại mới. Bên cạnh đó còn giúp học sinh, bổ sung thêm kiến thức, hiểu biết hơn về vị trí địa lý, văn hóa, lịch sử dân tộc biết nhiều hơn về biển đảo của Tổ quốc.dựa trên bản đồ VN”.

ban do 3

Các tiết học khoa học xã hội, học sinh được tìm hiểu bản đồ VN thông qua hướng dẫn của giáo viên.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Liên

Trả lời