Tham gia thực hiện tốt hoạt động tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 an toàn, hiệu quả

Tiếp nhận Công văn số 3434/SYT-NVY ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế về việc phân bổ vắc xin AstraZeneca đợt 8.

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1202/SGDĐT-CTTT về việc hướng dẫn các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, theo dõi và phối hợp với ngành Y tế địa phương để tiêm vắc xin cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên theo quy định của Sở Y tế .

Tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2021, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đã thực hiện tiêm vắc xin của ngành giáo dục là:  mũi 1 (18.518), mũi 2 (2.929), chưa tiêm (2.646).

Hình ảnh minh họa

Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tham gia tiêm vắc xin, Sở Giáo dục và Đào tạo, giao Phòng  Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố làm đầu mối, đại diện ngành giáo dục cấp huyện (gồm các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX) phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương để tiêm vắc xin cho ngành giáo dục. Trong đó, lưu ý đối với giáo viên có con nhỏ, bị dị ứng,… chưa tiêm mũi 1, ưu tiên được tiêm vắc xin./.

 Nguồn:Phòng CTTT 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *