Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
85/KH-SGDĐTSở giáo dục Kế hoạch số: 85/KH-SGDĐT Tải về
1670/SGDĐT-KTKĐCLGDSở giáo dục Văn bản số 1670/SGDĐT-KTKĐCLGD Tải về
Văn bản demo Tải về
182/CV-BHXH24/7/018Sở giào dụcCông văn 182/CV-BHXH. Hướng dẫn thực hiện các khoản thu Tải về
1536/SGDĐT-GDTH22/11/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápVăn bản số: 1536/SGDĐT-GDTH Tải về
48/SGDĐT-GDTH22/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp48/SGDĐT-GDTH Kết quả kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các trường tiểu học năm học 2018-2019 Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về
845/QĐ-SGDĐT19/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn: 845/QĐ-SGDĐT. Về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Tháp Lần thứ XXI năm 2019 Tải về
1464/SGDĐT-CNTTTBTV09/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn số: 1464/SGDĐT-CNTTTBTV Tải về
1457/SGDĐT-CNTTTBTV07/11/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn số: 1457/SGDĐT-CNTTTBTV Tải về
1254/SGDĐT-KHTC02/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn: 1254/SGDĐT-KHTC. V/v bổ sung, điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn thực hiện các... Tải về
75/KH-SGDĐT 23/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápKế hoạch số: 75/KH-SGDĐT Tải về
215/KL-SGDĐT 22/11/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápKết luận số: 215/KL-SGDĐT Tải về
1364/SGDĐT-GDTH 22/10/2018Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng ThápCông văn: 1364/SGDĐT-GDTH. Về việc tham gia Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học năm 2018 Tải về